Welkom op de Santa María

Weer

Guidance meerdaagse


Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 30 maart 2023 om 04.40 uur

Geldig van zaterdag 01 april tot donderdag 13 april

Synoptische ontwikkeling:
Zaterdag 1 april hebben we nog te maken met lagedrukgebied boven ons
land, dat ook in de bovenlucht afgesnoerd is. In het weekeinde vormt
zich een krachtige hoogterug van Ierland naar de Noorse Zee die
verbinding maakt met een hoog boven Scandinavie. Aan de grond vormt zich
boven het Noordzeegebied een omvangrijk, vlak hoog. Het lagedrukgebied
trekt zondag 2 april richting de Alpen. De rug-as trekt begin volgend
week langzaam oostwaarts, maar boven de oostelijke Oceaan vindt vrij
snel nieuwe hogedruk-opbouw plaats. Aan de oostflank van het hoog
trekken rond woensdag 5 april enkele troggen zuidoostwaarts die mogelijk
ons aandachtsgebied beïnvloeden. Aan het einde van de volgende week
breidt een hoog zich uit richting de Noorse Zee. De gehele periode
bevinden we ons in polaire lucht met relatief lage temperaturen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De overgang naar een geblokkeerd regime in de loop van het weekeinde is
nog steeds consistent aanwezig. Onzekerheid zit vooral in de
ontwikkeling op/rond woensdag 5 april. Aan de (noord)oostflank van de
Atlantische hoogterug trekken dan mogelijk enkele kortgolvige troggen
zuidoostwaarts. We zien dit terug in de diverse clusters/scenario's, de
neerslagkansen liggen dan tijdelijk op 30-40%. Tegen of in het weekeinde
van 8/9 april breidt het hoog zich uit richting de Noorse Zee en
Scandinavie. Overwegend bevindt ons aandachtsgebied zich aan de
oostflank van de rug met temperaturen beneden het langjarig gemiddelde.
Begin volgende week zijn er vrij grote kansen op minimumtemperaturen
onder nul, in de oostelijke helft is de kans meer dan 60%.
De positie van het hogedrukgebied wordt later volgende week steeds
onzekerder. Een meerderheid, rond 70%, heeft het hoog (net) ten noorden
van ons land met een voorkeur voor een windrichting tussen noord en
oost.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Eerst flinke perioden met regen. Zondag overgang naar overwegend droog,
vrij koud weer met zonnige perioden en 's nachts in opklaringen lichte
vorst.

De kans op uitgifte van waarschuwingen is vooralsnog klein.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (70-80%) op voortzetting van het overwegend droge weertype
met maximumtemperaturen enkele graden onder het langjarige gemiddelde.Paraaf meteoroloog: buscher

Cursief = klik of tik!