Welkom op de Santa María

Weer

Guidance meerdaagse


Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op maandag 03 augustus 2020 om 02.31 uur

Geldig van woensdag 05 augustus tot maandag 17 augustus

Synoptische ontwikkeling:
Een uitloper van het Azorenhoog trekt dinsdag langzaam over onze
omgeving oostwaarts waarna er zich op in de tweede helft van de week een
aparte hogedrukcentrum vormt boven Polen en de Baltische Staten In de
nacht naar woensdag passeert er een zwak warmtefront waarna er in de
tweede helft van de week met een van zuid naar zuidoost draaiende
stroming steeds warmere lucht aangevoerd. Doordat er boven de
Atlantische Oceaan ten westen van de Britse Eilanden een hoogtetrog
tijdelijk uitzakt vindt er met een naar zuidwest draaiende
hoogtestroming flinke warmteadvectie plaats. Boven Europa vormt zich dan
in de tweede helft van de week hoogterug, deze ligt in het weekeinde van
Zuidwest-Europa, via Midden-Europa tot over de Baltische Staten. In het
weekeinde beweegt het hoog boven Oost-Europa langzaam oostwaarts.
Tegelijkertijd beweegt een hoogtetrog via Schotland en Scandinavië
noordoostwaarts. Ten westen van de hoogtetrog zien we in het
gronddrukpatroon een volgend hogedrukgebied vanaf de Oceaan via de
Britse Eilanden richting Scandinavië bewegen, alwaar deze maandag komt
te liggen. Door deze ontwikkeling draait de wind tijdelijk naar een
noordoostelijke richting, met name in de noordwestelijke helft van het
land stroomt hierdoor zondag en maandag in de onderste niveaus koelere
lucht vanaf zee het land binnen. De zuidoostelijke helft van het land is
hier beduidend minder gevoelig voor en blijft dan zeer waarschijnlijk in
de zeer warme lucht zitten. Wanneer het hoog boven Scandinavië verder
oostwaarts beweegt draait de stroming dinsdag weer naar oost en breidt
de zeer warme lucht zich weer uit over het hele land.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met zaterdag 8 augustus is de spreiding in de pluim m.b.t. de
verschillende parameters betrekkelijk klein. Vanaf woensdag zien we in
alle EPS-leden de algehele grootschalige ontwikkeling van de hoogterug
en de aanvoer van steeds warme lucht. De kans op zomerse temperaturen is
op woensdag al aanzienlijk, vanaf donderdag ook de kans op tropische
temperaturen, vooral in het zuiden en oosten van het land. In het
zuidoosten zien we in het weekeinde zelfs een aanzienlijke kans op
maximumtemperaturen van 35°C of hoger. Zaterdag lijkt voorlopig de
warmste dag te worden en tot dan is droog en is er veel ruimte voor de
zon.
Vanaf zondag zien we de onzekerheid in vooral de temperatuur toenemen,
dit heeft alles te maken met de exacte evolutie van de Atlantische
hoogtetrog, de Europese hoogterug en de daarmee samenhangende positie
van het hogedrukgebied aan de grond. In de EC12-run van zaterdag zakte
de hoogtetrog op de oceaan dieper uit, bouwde de hoogterug zich sterker
op richting Scandinavië en kwam uiteindelijk ook het hoog aan de grond
boven Scandinavië te liggen. Deze optie zit nog wel steeds in het
ensemble maar vormt nu wel een minderheid tegenover meest
waarschijnlijke synoptische ontwikkeling in de EC12-run van zondag.
Aangezien er ook nog veel tussenvarianten zijn is de spreiding in
temperatuur in het EPS vanaf zondag groot, met een noordoostenwind
zullen ook de verschillen tussen noord en zuid zullen groot zijn. De
kans op zomerse temperaturen loopt in het noorden terug naar ca. 40%
terwijl de kans op tropische temperaturen in het zuidoosten met ca.70%
nog steeds aanzienlijk zijn. Na komende weekeinde hebben de warme opties
nog geruime tijd de meerderheid, waarbij wel opgemerkt dient te worden
dat de temperatuurverschillen tussen noord en zuid aanwezig blijven. Pas
na het weekeinde zien we weer een kleine neerslagkans (ca. 20%), gezien
de aanwezigheid van warme lucht en hoge CAPE-waardes gaat dit vrijwel
zeker om convectieve neerslag in de vorm van onweersbuien. Helemaal aan
het einde van de verwachtingsperiode zien we weer wat meer zonale opties
verschijnen, de neerslagkansen nemen dan toe naar ca. 40%.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Overgang naar zonnig en zeer warm zomerweer met vanaf donderdag
tropische temperaturen. In het weekeinde in het zuiden mogelijk 35°C.
Op zondag in het noorden mogelijk afkoeling.

Samenvatting EPS-periode:
Vrij grote grote kans (ca. 70%) op aanhoudend zonnig en (zeer) warm
zomerweer met vooral in het zuiden tropische temperaturen, daarbij is
een kleine kans op een (onweers)bui. Later in de verwachtingsperiode
neemt de kans op een minder warm weertype geleidelijk toe.Paraaf meteoroloog: homan

Cursief = klik of tik!