Websheets is een Excel spreadsheet met een door Columbus goes Digital gemaakte indeling. Deze spreadsheet heeft Visual Basic ('Macro's') die van de door u ingevulde gegevens een website maakt met de benodigde indeling, kleuren, links et cetera.


Websheets heeft een logische indeling: hoofdstukken en onderliggende pagina's. Daarboven hangt een startpagina en een inhoudsopgave van hoofdstukken. Vergelijk het met een boek: de startpagina is de kaft, de inhoudsopgave voorin en hoofdstukken met bijbehorende pagina's.


       Startpagina (door u gemaakt)

       Inhoudsopgave (door websheets gemaakt)

       Hoofdstuk 1 (door websheets gemaakt)

Pagina (door u gemaakt)

Pagina (door u gemaakt)

       Hoofdstuk 2 (door websheets gemaakt)

        Pagina (door u gemaakt)

        Pagina (door u gemaakt)

       Laatste pagina (door websheets gemaakt)


U bepaalt in websheets de inhoud van de (blauwe) pagina's, waar de inhoudsopgave komt en waar een nieuw hoofdstuk begint. Iedere pagina, hoofdstuk en de startpagina krijgen een titel die u bepaalt.

Een pagina

Een pagina kan het volgende bevatten:


       Tekst in een kolom

       Tekst in twee kolommen

       Tekst in drie kolommen

       Foto

       Foto met tekst (foto rechts, tekst links)

       Film

       Film met tekst (film rechts, tekst links)

       Lijsten (aan de hand van tabel-tabs die u zelf maakt, indeelt en vult)

       Weerpagina (speciale pagina die uw Pinta verzorgt)


Alles wordt nader uitgelegd in de volgende pagina's.

De hoofdpagina

In deze handleiding wordt gerefereerd aan de hoofdpagina. Dat is de eerste pagina die u ziet als u in uw browser '10.10.10.1' tikt. Het is de pagina die knoppen heeft om te navigeren, naar de weer-pagina te gaan, naar de handleiding van uw Pinta en knoppen voor uw eigen websites (ja, dat kunnen er zoveel zijn als u zelf wilt).