Het maken van tabellen in uw website is op zich eenvoudig maar het leren maken van tabellen vergt even concentratie. Daarnaast is wat ervaring met Excel belangrijk. Dus als u er klaar voor bent ...


Websheets heeft een krachtig middel om tabellen in uw website op te nemen. Die tabellen zijn handig voor allerlei zaken, voor een voorbeeld verwijzen we naar de voorbeeld website van de Santa Marîa.


We maken echter eerst een afspraak: als in deze tekst gesproken wordt over een tabel, dan is dat de tabel in de website. Als het gaat over de spreadsheet dan zeggen we tabblad - de tabbladen zoals die onderaan uw Excel scherm te zien zijn.


In de basis zijn tabellen in websheets heel eenvoudig: u maakt zelf een tabblad met uw eigen kolommen en in het WebPages tabblad kiest u type 'L'. Als u het standaard tabblad voor een tabel heeft gebruikt - tabblad 'Table' - dan hoeft u verder niets te doen: Websheets maakt een simpele pagina met uw tabel en gebruikt daarvoor de standaard waarden.


Maar er kan meer. U kunt:

- de kolommen kiezen en hun volgorde

- meerdere tabbladen maken (bijv. Voorraad, EHBO, Persoonsgegevens et cetera)

- een sortering kiezen

- de opmaak wijzigen

- rijen met een lege waarde in een kolom weglaten


Wat tabellen erg krachtig maakt is, dat u uw tabblad op verschilende webpagina's op verschillende manieren kunt tonen. Soms lijken de pagina's helemaal niet op elkaar maar komen ze toch uit hetzelfde tabblad. Een voorraadlijst, een inventarisatielijst en een boodschappenlijst komen bijvoorbeeld uit een en hetzelfde tabblad.


Uiteraard kunt u in uw tabblad ook formules gebruiken. Maakt u bijvoorbeeld een kolom 'Voorraad' en een kolom 'Minimale voorraad' dan kunt u met een formule de kolom 'Bestellen' maken. De L-regel heeft krachtige voorzieningen om dat goed weer te geven op een bestel-pagina.


In de volgende pagina's gaan we dat behandelen. Dat werkt echt het beste als u de voorbeeld websheet erbij pakt zodat u meteen met eigen ogen kunt zien hoe het gaat.