De WebPages tab is waar u uw website maakt. Deze tab heeft de volgende kolommen:


Chapter

Het hoofdstuknummer

Page

Het paginanummer binnen het hoofdstuk

Type

Het type pagina

Header

De kop van de pagina, tevens naam in de inhoudsopgave

Text

De tekst van de pagina

Media

Voor foto en film paginatypes de naam van het foto- of filmbestand

Table Category

Voor Lijst-pagina's (L): de categorie van rijen die moet worden afgebeeld

Table Control

Een zeer krachtige (maar ook lastige) manier om te bepalen welke kolommen van een tabel u op de pagina wilt, hoe die moeten worden gecentreerd en hoe de rijen moeten worden gesorteerd

File Name

Afblijven. Hier zet Websheets de naam van de HTML-pagina die is gegenereerd. Wordt bij elke run overschreven.

Websheets schrijft de eerste drie rijen voor:

Rij

Chapter

Page

Type

Toelichting

1

0

-1

MB

In de header vult u de naam in die uw website krijgt in de knop op de hoofdpagina.

2

0

0

HT/HP/HF

de 'kaft' van uw website, de eerste pagina die lezers te zien krijgen. Kan tekst, een afbeelding of een filmpje zijn.

3

0

999

I

(de i van isaac). De hoofd inhoudsopgave van uw website. Hier komen alle hoofdstukken in.

U mag meer H-regels aanmaken zodat u een kaft met meerdere pagina's krijgt. Hoog het paginanummer dan netjes op zodat ze in de goeie volgorde komen.

Vervolgens maakt u uw hoofdstukken en de onderliggende pagina's:

Chapter

Page

Type

Toelichting

1

0

C

Nieuw hoofdstuk. De text ind e kolom 'Header' wordt de naam van het hoofdstuk (als kop, en als vermelding in de inhoudsopgave). Websheets genereert hier automatisch een inhoudsopgave van het hoofdstuk (dus alleen de pagina's in dit hoofdstuk).

1

1

T/T2/T3/L/P/TF/TP/W

Uw pagina. Pagina's hebben hetzelfde hoofdstuknummer maar elk hun eigen paginanummer.

1

2

T/T2/T3/L/P/TF/TP/W

Idem

2

0

C

Volgende hoofdstuk

2

1

T/T2/T3/L/P/TF/TP/W

Ja dus ... u pagina.


Websheets genereert een afsluitende pagina na de laatst ingevulde rij.


Geavanceerd: er is een type pagina 'CC', de Common Chapter. Bij dit type wordt het hoofdstuk met al zijn pagina's overgenomen uit een andere websheet, de zg. 'Common websheet'. Dit is bijvoorbeeld voor verhuurders van schepen, die hun websites deels specifiek voor een schip maken (wat ligt waar, hoe werkt de navigatie, gebruik van de zeilen et cetera), en deels algemeen (routes, havens, ons bedrijf, wat te doen bij calamiteiten et cetera). De algemene hoofdstukken komen dan uit één websheet, de Common websheet, zodat het onderhoud van de (vele) websites wordt vereenvoudigd. Dit wordt in een apart hoofdstuk uitgelegd.

Wat krijgt u voor al uw moeite?

U krijgt een website met de volgende structuur:


- In de hoofdpagina een button met de tekst in de MB-regel

- De openingspagina is uw H-pagina (HT, HP of HF)

- Een inhoudsopgave waarin al uw hoofdstukken worden vermeld.

- Het eerste hoofdstuk waarin alle pagina's uit hoofdstuk 1 worden vermeld.

- De pagina's in dit hoofdstuk

- Het tweede hoofdstuk waarin alle pagina's uit dit hoofdstuk worden vermeld

- De pagina's uit dit tweede hoofdstuk

enzovoorts

- Een afsluitpagina zodat de lezer weet dat het boek uit is