Op kaartgebied kan er veel in OpenCPN. Maar niet alles is makkelijk. OpenCPN biedt echter met haar eigen kaartformaat in o-Charts een hele simpele (5 stappen) manier om kaarten te kopen en installeren. Klik daarvoor hier.


Een zee- of waterkaart is een kaart waarop zoveel mogelijk informatie staat die van belang is voor een veilige navigatie op zee en andere (binnen-)wateren. Aangevuld met zeemansgidsen, lichtenlijsten en andere publicaties helpen ze de navigator bij een veilige reisvoorbereiding.

Afhankelijk van de schaal bevat de kaart informatie over waterdieptes, grondsoorten, de kustlijn, droogvallingen, de hoogten van kenbare punten, kabels en pijpleidingen, betonning en vuurtorens, gevaren voor de navigatie zoals wrakken en ondieptes, zeestromen, getij en getijstromingen, magnetische richtingen en de infrastructuur van havens.

Ondanks het vele en nauwkeurige werk dat door de hydrografische diensten wordt verricht, heeft elke waterkaart zijn beperkingen en is een blindelings vertrouwen in een zeekaart dus niet gerechtvaardigd.

 

Digitale kaarten die via je netwerk van OpenCPN worden uitgewisseld zijn vaak enkele jaren oud. Er is dus beslist geen garantie dat ze nog zeer recent zijn bijgewerkt. Dat hoeft geen bezwaar te zijn als je zelf ervaring hebt om het een en ander goed te interpreteren. Maar wees altijd op je hoede. Tonnen op de Waddenzee worden zéér regelmatig verlegd! Kijk ook op de pagina "Hoe kom ik aan kaarten", daar vind je veel links naar websites waar je als dan niet gratis kaarten kan downloaden.

 

En dan is er, zeker voor vectorkaarten, nog het gevaar van teveel uitzoomen waardoor sommige details gewoon verdwijnen op je scherm.

 

OpenCPN heeft geen vooraf geïnstalleerde digitale kaarten behalve de achtergrond wereldkaart. Die kaart is zichtbaar op je scherm als er geen andere kaart beschikbaar is. Het is aan de gebruiker om zelf kaarten aan te schaffen. Let daarbij op het juiste kaartformaat. Zie ook: Bestandslocaties

 

Aansprakelijkheid: Noch de auteur van deze handleiding, noch de organisatie van OpenCPN is ten enenmale aansprakelijk voor navigatiefouten en daaruit voortvloeiende schade. Gebruik altijd zoveel mogelijk bronnen zoals bijgewerkte (papieren) waterkaarten, almanaks en traditionele navigatiemiddelen. Vertrouw nooit op OpenCPN voor wat betreft je persoonlijke veiligheid. Het lezen van deze handleiding maakt van jou geen ervaren "navigator".