De websheets spreadsheet heeft aanvankelijk de volgende tab-bladen:

       Info

       Settings

       WebPages

       Table

       Translations

Er kunnen meer tab-bladen zijn maar dit zijn de belangrijkste.

Info

Wat informatie over websheets. Afblijven.

Settings

Hier enerzijds wat hulp voor het maken van uw eigen website (de soorten pagina) en anderzijds algemene informatie voor uw website (naam, taal, kleuren, template enz.).

WebPages

Hier komen de pagina's van uw website. Elke regel in deze spreadsheet is een pagina in uw website. Bovenaan dit tab-blad heeft heeft u vier knoppen:


- Sort, om uw websheet te sorteren op hoofdstuk en paginanummer.

- Create the website, om uw website te maken

- Create current page, om alleen de pagina waar u mee bezig bent aan te maken (de actieve regel in de spreadsheet)

- Open current page om de huidige pagina weer te geven in uw browser

Table

Een voorbeeld tabel voor uw website. U kunt ook uw eigen tabellen maken in extra tabs die u zelf maakt in Excel.

Translations

Deze tab wordt gebruikt voor websites in andere talen. De door websheets gebruikte woorden worden hier vertaald in andere talen. De taal heeft u zelf opgegeven in de Settings-tab.