Weerroutering, of in het Engels Weather Routing. Met behulp van weergegevens in GRIB bestanden enerzijds en de zeilgegevens van uw schip (polar diagram) anderzijds een route laten uitrekenen die rekening houdt met de wind en de windsterkte.

OpenCPN heeft er een plug-in voor: Weather Routing. Kijk bij het hoofdstuk Plug-ins voor het installeren. Als u toch bezig bent, installeer dan ook de GRIB plug-in en de Climatology plug-in. U vindt informatie over deze plug-ins in het Plug-in hoofdstuk.


Waarschuwing. Weerroutering houdt geen rekening met dieptes. Uw berekende route kan dus zomaar betekenen dat u vast komt te liggen. Wees dus op uw hoede als de route is gemaakt en als u haar vaart.


Weerroutering kan veel, heel veel. Het is een programma op zich. U zult merken dat Weerroutering daarmee ook een handleiding op zich is. Lang niet alles wordt in deze handleiding beschreven maar de basis doorlopen we wel. U kunt aan het einde weerroutes maken en daarna zelf spelen met mogelijkheden die hier niet zijn beschreven.

Kijk ook hier voor de officiële handleiding.

Na installatie vindt u Weerroutering op uw werkbalk met dit pictogram:


De eerste keer dat u Weerroutering opstart krijgt u de gelegenheid nieuwe en geüpdatete data op te halen van het internet. Doen! Heeft u veel plezier van bij het leren gebruiken van Weerroutering.


Met de GRIB plug-in kunt u weersverwachtingen laden, de GRIB bestanden, die Weather Routing gebruikt. GRIB-bestanden kunnen ook golf-informatie bevatten en Weerroutering kan daar gebruik van maken bij het berekenen van een route.


Climatology is een plug-in waarmee de klimaatgegevens worden opgehaald en weergegeven: per maand op een plek de meest voorkomende windrichting en windsterkte.


Als de GRIB bestanden geen weer hebben (bijvoorbeeld omdat u voor 3 dagen GRIBs heeft opgehaald en uw route meer dan 3 dagen duurt) dat grijpt Weerroutering terug op Climatology. Mooi toch?


Polar diagrammen. Die geven per windsterkte per koers t.o.v. de wind de verwachte snelheid. Dus bij 20 knopen wind en 60 graden koers vaart het schip 7,4 knopen.


Dan kent Weerroutering zg. Posities. Dat zijn plaatsen van vertrek of aankomst ... u laat bijvoorbeeld een route uitrekenen voor IJmuiden naar Azoren.


Tot slot zijn er in Weerroutering de Weerrouteringconfiguraties. Die gebruik Weerroutering om een route uit te rekenen ... het is de plek waar alles bijelkaar komt: Positie van, positie naar, te gebruiken polar, grib, tijdstip van vertrek, beperkingen et cetera. Iedere tocht heeft zijn eigen configuratie - vaart u vandaag naar Engeland en morgen naar Frankrijk dat zijn dat (minstens) twee configuraties. Maar u kunt ook meerdere configuraties maken voor één tocht en daar de optimale uit kiezen.


Weather Routing rekent, aan de hand van bovenstaande gegevens, de optimale koers. U kunt zelf nog wat voorkeuren instellen, zoals maximale wind, golfhoogte, zeilhoek et cetera.

Let op!

Weerroutering gebruikt niet uw kaart voor het maken van een route, maar de achtergrondkaart (dat is de hele ruwe kaart die u even ziet bij het opstarten van OpenCPN). Uw route zou dus zomaar over land kunnen gaan! Het is om die reden belangrijk dat u de gedetailleerde achtergrondkaart installeert via de kaart-downloader: de GSHHS High Resolution Background kaart.


De volgende pagina's gaan verder in op het gebruik van Weerroutering.