Een SART transponder is een speciale transponder die gebruikt kan worden in een MOB (Man Over Boord) situatie.

 

Ze worden o.a. toegepast in PLB (Personal Locator Beacons). Zo een PLB heeft een eigen MMSi nummer en wordt toegevoegd aan de lijst bij GereedschapOptiesEigen Vaartuig ...MMSI Eigenschappen.

 

Op je scherm ziet een SART alarm er uit als . Het hoorbaar alarm kan worden ingeschakeld. Ga naar  GereedschapOptiesAIS objecten en vink helemaal inderin bij CPA/TCPA Waarschuwingen "Geluidsmelding bij ......." aan en kies en test het geluid.

 

Als er een AIS-SART alarm binnenkomt en op je scherm staat niet de kaart waar het alarm betrekking op heeft, klik dan op Spring naar.

 

Als je Bevestigen heb aangeklikt gedraagt het object zich daarna als elk ander AIS-object. Na de laatste ontvangst blijft het object nog 18 minuten op je scherm. SART en DSC berichten staan altijd boven aan in je objectenlijst.

Je kunt een SART ook testen. Het icoon ziet er dan uit als .

 

zie ook AIS icons