In het Weergaveopties Kaart menu kan je AIS objecten zichtbaar / onzichtbaar maken op je scherm. Dat werkt natuurlijk alleen als je een AIS ontvanger of AIS transponder hebt.

 

Open GereedschapOptiesEigen Vaartuig ...AIS Objecten om dit scherm te openen.

Hier kan je veel instellingen voor de AIS weergave op je scherm aanpassen.

 

Bij CPA berekening geef je zelf de parameters aan die je nuttig acht voor het berekenen van je CPA en/of TCPA. Uiteraard zijn de instelling op de Noordzee anders dan op druk binnenwater. Als het object binnen de opgegeven afstand is wordt er een alarm zichtbaar op je scherm.

De meeste opties zijn sterk afhankelijk van persoonlijke voorkeuren én de drukte in het vaargebied. Enkele specifieke opties worden nog extra toegelicht.

  • Toon namen ..... schaal >1:
  • Objecten in werkelijke grootte (zie afbeelding rechts).

DSC / SART Via de AIS kunnen ook DSC meldingen uitgezonden via een marifoon zichtbaar en hoorbaar gemaakt worden.

Bij Time-out geef je een aantal minuten op. Als je een alarm melding hebt weg-geklikt komt die melding na de ingestelde minuten weer terug.

 

Zie ook Dataverbindingen en AIS icons