U maakt uw website aan door te klikken op 'Create the website'. U kunt daarna meteen met uw browser naar uw website gaan - http://10.10.10.1 - om de pagina's te bekijken. U kunt, als u werkt met Windows, ook klikken op 'Open current page' - met een Mac kan dat door beveiligingsmaatregelen van Apple niet.


U kunt uw pagina's in uw websheet aanpassen en individueel aanmaken en bekijken door te klikken op 'Create current page' (dat is sneller) .


Als u de volgorde van uw webpagina's heeft gewijzigd door hoofdstuknummers en/of paginanummers te veranderen dan kunt u opnieuw sorteren door te klikken op 'Sort'.


U heeft nu de basis van het maken van een website onder de knie. De verdere hoofdstukken beschrijven geavanceerde functies.