Geavanceerd: u kunt een aparte websheet maken et de hoofdstukken die in meerdere van uw websheets worden gebruikt: de Common (gemeenschappelijke) websheet.


U maakt daartoe een aparte websheet (bijvoorbeeld Common.xlsm) waarin u hoofdstukken en pagina's maakt en tabellen. Dit zijn de hoofdstukken en tabellen die u in andere websheets wilt opnemen.

Koppelen van de Common websheet

In een andere websheet - zeg Bounty.xlsm-  legt u als volgt de koppeling met uw gemeenschappelijke websheet: in het tabblad 'Settings' voegt u onder 'Hover colour' een regel toe met in kolom A: 'Common' en in kolom B de naam van de gemeenschappelijke websheet (in het voorbeeld Common.xlsm). De verbinding is gelegd.

Hoofdstukken overnemen

U kunt nu in de Bounty websheet een nieuw hoofdstuk opnemen met Type 'CC' (Common Chapter). Net als anders geeft u een hoofdstuknummer mee en paginanummer 0. Bij 'Header' voert u EXACT te teks in van de Common websheet. Heeft u in de websheet Common bijvoorbeeld een hoofdstuk 'Haveninfo' dan vult u onder 'Header' in de Bounty-websheet, bij de CC-regel, exact 'Haveninfo' in.

Aanmaken website

Websheets zal nu, bij het aanmaken van uw Bounty website, het volgende doen:


1. De relevante tabellen uit de Common websheet worden gekopieerd naar de Bounty websheet. Mochten die al bestaan in de Bounty websheet dan worden ze overschreven.


2. Op de plek van de CC-regel van de Bounty-websheet wordt het hoofdstuk met al zijn pagina's uit de Common-websheet gekopieerd.


Daarna wordt op de normale manier de website gemaakt.