In de moderne professionele binnenvaart vaart praktisch niemand meer zonder Inland ECDIS kaarten en elektronische reisplanning. Inland ECDIS is een systeem, waarmee vaarkaarten voor de binnenscheepvaart elektronisch worden weergegeven. ECDIS staat voor Electronic Chart and Display Information System.

 

De basis van het systeem wordt geleverd door de overheden. Voor de scheepvaart belangrijke, op korte termijn ingaande wijzigingen op de vaarwegen (bijvoorbeeld het verwijderen van tonnen of sluisstremmingen) zullen direct bekendgemaakt worden, zoals tot nu toe ook gebruikelijk gedaan wordt. Wijzigingen die op middel lange termijn ingaan worden op het internet gepubliceerd en in de Berichten voor de scheepvaart bekendgemaakt. Op lange termijn ingaande wijzigingen worden in de nieuwe edities van de Inland ENC’s opgenomen, die ongeveer éénmaal per jaar gepland zijn.

Inland ECDIS in Duitsland overal verplicht.

Voor alle schepen langer dan 20 meter (Beroeps- én pleziervaart) is in Duitsland vanaf 23 december 2016  het gebruik van Inland AIS en Inland ECDIS op de binnenwateren en de Donau verplicht. Zal Nederland volgen?

Om er vast aan te wennen heeft OpenCPN een extra optie om het gebruik aan/uit te zetten. Je vindt deze optie bij GereedschapOptiesGebruikersinterface.

 

Er verschijnt dan een extra werkbalk in beeld. Alleen de in ECDIS toegestane  knoppen in de andere werkbalk blijven zichtbaar.

  • Met de knop D kan je méér of minder kaartobjecten in beeld laten zien. Bij het opstarten is het altijd de "Standaard" optie. Met het gebruik van de toets van de letter N schakel je snel weer naar "Standaard".
  • Met R+ en R- kan je makkelijk in- of uitzoomen.
  • Het getal (in het voorbeeld 1653) geeft aan wat de breedte in meters op je scherm is. Als je uitzoomt wordt dit getal dus groter!
  • In Inland ECDIS worden eenheden ALTIJD weergegeven in meters/kilometers.
  • Inland ECDIS start altijd op met een "nachtscherm" om verblinding bij het 's nachts opstarten te voorkomen. Dat ligt dus niet aan jouw computer. Met F5 of de knop op de werkbalk kan je dan weer makkelijk naar een minder donker scherm.
  • AIS objecten die geen koersinformatie hebben die afkomstig is van een gekoppeld elektronisch kompas hebben een afwijkend achthoekig icoontje
  • Als een AIS object een "blauw bord" (verkeerde wal) voert is  dat, als die informatie ook elektronisch gekoppeld is, ook zichtbaar.