Het gebruik maken van kaartgroepen lost een aantal praktische problemen op. Wellicht heb je veel kaarten in je actieve kaartdatabase. Sommige kaarten overlappen andere kaarten met dezelfde schaal zodat, in het geval van samenvoegen, OpenCPN niet weet welke kaart te kiezen. Van sommige gebieden zijn er kaarten in omloop met dezelfde schaal maar met totaal verschillende informatie in beeld. Soms wil je alleen overzichtkaarten in beeld voor een planning, een andere keer wil je graag alleen gewone navigatiekaarten met de best mogelijke schaal. Het gebruiken van kaartgroepen maakt het mogelijk snel te wisselen.

 

Met kaartgroepen kan je verschillende groepen maken met verschillende mappen in elke groep. Ook kan je één groep leeg laten waardoor dan alleen de achtergrondkaart in beeld komt.

Je kunt in een nieuwe installatie van OpenCPN alleen een kaartgroep maken als de database voor kaarten bijgewerkt is. Als er onder het tabblad "Kaartbestanden" nog geen kaarten te zien zijn gaat het dus niet.

 

Open eerst het menu GereedschapOptiesKaartenKaartgroepen. Je ziet daar twee delen. Boven staan "alle beschikbare kaarten". Daarin staande diverse mappen waarin OpenCPN al je kaarten kan vinden. Onderin kan je nieuwe groepen maken, wijzigen of verwijderen. Er is altijd een groep met de naam "Alle kaarten". Deze groep kan niet gewijzigd worden.

  • Zorg eerst dat in het bovenste deel alle mappen met beschikbare kaarten staan door indien nodig nieuwe mappen toe te voegen via GereedschapOptiesKaartenKaartbestanden. Op het tabblad Kaartgroepen staan nu alle kaarten in het bovenste vak.
  • Maak nu in het onderste deel groepen aan. Bijvoorbeeld Nederland voor kaarten met Nederlandse wateren en Rond de Oostzee voor alle kaarten die aan de Oostzee grenzen.
  • Selecteer in het bovenste deel de kaart(en) die je toe wil voegen aan een groep en klik op "Toevoegen".
  • Misschien wil je een hele map of een enkele kaart verwijderen uit een groep. Zoek dan in de kaartgroep die map of kaart op en klik op "Verwijderen kaart". Maak je geen zorgen, de kaart wordt dan alleen uit die groep verwijderd en niet uit je hoofdmap.
  • Als je wilt kan je een of meer kaarten ook in een of meer groepen plaatsen. Denemarken kan geheel of gedeeltelijk in de groep "Rond de Oostzee" maar kan ook in een groep "Noordzee". De binnenwateren van Duitsland staan soms in een andere map dan de Duitste Wadden of de Duitste Oostzeekust.
  • Klik nu met de rechtermuisknop ergens op de kaart en kies Kaartgroepen. Je krijgt dan een keuze uit de kaartgroepen die je zojuist gemaakt hebt. Je krijgt dan alleen de in die groep geplaatste kaarten op je scherm.
  • Je kunt ook snel schakelen tussen de kaartgroepen door middel van de cijfers 0, 1, 2, 3 enz. Dat gaat dan in volgorde zoals je de kaartgroepen aangemaakt hebt. Met 0 krijg je dus alle beschikbare actieve kaarten.