Als je met de muis in de kaartbalk gaat staan op een van de gekleurde segmenten, dan kleurt de bijbehorende kaart roze en er verschijnt een kaartinformatieblok. Daarin vindt je allerlei nuttige informatie over de betreffende kaart.

  • Naam: Niet alle vectorkaarten hebben een naam, Rasterkaarten hebben altijd een naam.
  • Schaal: De schaal van de kaart. Hoe kleiner het getal, hoe gedetailleerder de informatie.
  • ID: Voor rasterkaarten is dit nummer hetzelfde als het nummer van de papierenkaart. Vectorkaarten hebben een eigen nummering-systeem
  • Dieptes in: Voor rasterkaarten is de eenheid hetzelfde als de papieren kaart. Voor vectorkaarten kan je de diepte-eenheid zelf instellen.
  • Reductievlak: Gelijk aan het reductievlak van de papieren kaart.
  • Horizontale datum: Vrijwel alle kaarten van na 1993 gebruiken WGS84 als datum. Als er geen datum is ingevuld of er staat "Onbekend" (Unknown) dan zal OpenCPN de kaart niet gebruiken. Elke andere datum die OpenCPN wél herkend zal automatisch worden gecorrigeerd.
  • Projectie: Het meest gebruikt is de Mercator projectie.
  • Broneditie: Editienummer van de kaart
  • Bijgewerkt: De datum spreekt voor zich.

Als onderin een waarschuwing verschijnt betekent dat dat de kaart geografisch niet betrouwbaar is. Controleer in dat geval eerst of je GPS ingesteld is op WGS84. De aangegeven positie van je schip is mogelijk niet correct. De GPS cursor zal in dat geval niet rood maar geel zijn. Schakel indien mogelijk naar een andere beschikbare kaart (zonder die waarschuwing) om te kijken of het daar wellicht beter gaat.

 

Zie ook: Nauwkeurigheid