NMEA

NMEA (door Americanen vaak uitgesproken als 'NEMA') is de National Marine Electronic Association. Die heeft twee standaarden voor elektronische informatie-uitwisseling in de scheepvaart uitgebracht: NMEA0183 en NMEA2000. Beide zijn volstrekt verschillend en zijn niet uitwisselbaar.


We gaan onderstaand niet in op de fysieke techniek (welk draadje waaraan bevestigen en zo) noch op mogelijke oplossingen voor problemen (NMEA0183 buffers, multiplexers, opto-coupling en zo). Dat valt buiten de wereld van een OpenCPN handleiding.

NMEA0183

NMEA0183 is simpel: elk instrument (log, dieptemeter, plotter enz) heeft twee draadjes. Een van die draadjes wordt gebruik voor informatie-overdracht. De snelheid is standaard 4800 baud (is ongeveer 480 bytes per seconde) maar met de komst van AIS - die teveel data verstuurt voor 4800 baud - is ook 38400 baud erbij gekomen. Het is een het RS-432 protocol (dat lijkt sterk op het onder de ouderen beter bekende RS-232) waar ook USB op is gebaseerd. Strikt genomen kan NMEA0183 dus eenvoudig worden vertaald naar USB ... maar dat blijft werk voor de fanatiekere hobbyist.


U kunt  praat-draadjes van verschillende apparaten niet zomaar aan elkaar knopen, dan werkt niets meer. De reden is simpel: iedere apparaat begint gewoon te brullen als het hem uitkomt en let niet op of een ander apparaat op dat moment praat. Een drukke kroeg dus, of een presidentieel debat met Trump.


Raymarine heeft een eigen versie van NMEA0183 gemaakt, SeaTalk. Dat werkt met een extra draadje, maar belangrijker is dat de apparaten zich gedragen en eerst kijken of het stil is voordat ze gaan praten.


In NMEA0183 zijn 'Sentences' (zinnen) gedefinieerd die voor alle merken gelijk zijn. Daarom kan een dieptemeter van de ene fabrikant praten met de plotter van een andere. Die zinnen zijn leesbaar (kijk hier maar eens) en beginnen met een lettercode die aangeeft waar het om gaat. 'DPT' bijvoorbeeld is 'Depth'. Waarom is dit wellicht belangrijk voor u? Wel, OpenCPN kan een debug-venster voor u openen waarin de binnengekomen NMEA0183 berichten worden weergegeven.


Prettig: OpenCPN spreekt NMEA0183!


Er zijn vele apparaten waarmee u het NMEA0183 netwerk kunt aansluiten op uw PC, zij het met USB, ethernet of wifi. Een leuk project.

NMEA2000

NMEA2000 is afgeleid van het systeem dat al jaren en jaren in auto's wordt gebruikt: de Canbus. Alle apparaten zijn op een lange draad verbonden (de 'back-bone', ruggegraat) en er zijn strikte spelregels voor praten. De snelheid is veel en veel hoger dan van NMEA0183. Maar stekkers en draden zijn volkomen anders, hoe apparaten praten is volkomen anders en de taal die apparaten spreken is volstrekt anders.


Niet prettig: OpenCPN begrijpt niets van NMEA2000!


Relevant is hier, dat NMEA2000 niet in uw PC kan worden ingelezen. Aansluiten kan niet en OpenCPN begrijpt er sowieso niets van. U heeft een apparaatje nodig dat u kunt aansluiten op uw NMEA2000 kabel en dat de onbegrijpelijke NMEA2000 taal omzet in NMEA0183 taal voor uw PC. 


Gelukkig zijn er zat apparaatjes te koop die NMEA2000 omzetten in NMEA0183 en die u kunt aansluiten op uw PC. En dat begrijpt OpenCPN wel.

SOG en COG in OpenCPN

OpenCPN zal proberen de grondsnelheid en grondkoers uit de NMEA0183 informatie-stroom te halen. Komt die informatie niet binnen dan kan OpenCPN ze zelf berekenen aan de hand van uw GPS posities. Zie ook dit over COG en SOG.

De waarden "berekend"worden via  GereedschapOptiesEigen schip.


Als je meer wilt weten over NMEA strings kijk dan bij Nog meer over NMEA en http://www.catb.org/gpsd/NMEA.html


Zie ook: Dataverbindingen, Onenigheid tussen apparaten