Uitlijning

Websheets lijnt de kolommen links uit. Niet altijd even mooi, soms is gecentreerd mooier voor een bepaalde kolom. U doet dat met het '^' teken voor de betrokken kolom. Dus AB^E maakt kolommen A en B links uitgelijnd en kolom E gecentreerd. A^B^E^F kan ook - drie gecentreerde kolommen. En combineren met het voorgaande kan natuurlijk ook: A^€!DB.

Kolombreedte

De tabellen in een webpagina bepalen zelf hoe breed de kolommen moeten zijn. Dat gaat meestal goed maar soms wilt u er invloed op uitoefenen. Dat kan, door NA een kolomletter een percentage in te voeren. Dat is dan het percentage van de breedte van de tabel. Dat gaat als volgt: AD20%BE ... kolom D (NIET B!) krijgt 20% van de breedte en de andere kolommen bepalen zelf hoe breed ze moeten zijn. Ook dit kunt u weer combineren met het voorgaande: A€!^F15%D werkt uitstekend.

Een kader om de tabel

Meestal ziet een tabel er goed uit maar soms is het beter een kader te hebben om de tabel en de cellen. Dat kan door een '#' toe te voegen ... A€!^F15%D# zorgt ervoor dat deze tabel gekaderd is.