Wat

Hoe

Maar één categorie gebruiken

Vul in Table Category de categorie (kolom A in uw tabblad) in die u voor deze pagina selecteert

Een ander tabblad gebruiken

Begin met de naam van het tabblad gevolgd door een dubbele punt. Bijvoorbeeld:

mijntabblad:

Kaders in, en om een tabel

Zet een # achteraan. Bijvoorbeeld: ABC#

Kolommen kiezen

Vul de kolommen in, in de volgorde die u wenst. Bijvoorbeeld: DABC

Kolom centreren

Zet een ^ voor de kolom. Bijvoorbeeld:

DA^BC om kolom B te centreren

Sorteren

Zet een $ voor de kolom die gebruikt moet worden voor sorteren. Bijvoorbeeld:

D$ABC om te sorteren op kolom A

Sorteren met lege regel

Zet een € voor de kolom die gebruikt moet worden voor sorteren. Bijvoorbeeld:

D€ABC om te sorteren op kolom A en een lege regel te maken als de waarde in kolom A wijzigt

Regels met een lege waarde overslaan

Zet een ! voor de kolom. Als in die kolom de cel leeg is of een waarde van 0 heeft dan wordt die rij overgeslagen. Bijvoorbeeld:

DAB!C. Elke rij die in kolom C een lege, of nulwaarde heeft wordt overgeslagen

Breedte van een kolom aanpassen

Vul NA de kolom het percentage in. Dit is het percentage van de kolombreedte die deze kolom moet krijgen. Bijvoorbeeld:

AB15%DC maakt de breedte van kolom B 15% van de breedte van de tabel


       

       

       

       

       

       .

       .

       .

       .