Als je een route hebt geactiveerd verschijnt er een kolom met route-informatie in beeld.

In het bovenste vakje staat de XTE (Cross Track Error) Die geeft aan hoe ver je van de geplande koerlijn af bent geweken.

  • BRG = Bearing = Peiling. Als je een punt peilt waar je heen wilt varen, kun je uiteraard wel een koers uitzetten die gelijk is aan de zojuist genomen peiling. Als je XTE groot is dan kan die BRG dus afwijken van de oorspronkelijke koers zoals die in de route staat.
  • VMG = Velocity Made Good = Behouden vaart over de grond. Het is de gemiddelde vaart over de grond die je vanaf een bepaalde eerdere positie tot de huidige positie hebt gemaakt (afgelegde verheid gedeeld door verstreken tijd). En daarmee dus inderdaad de gemiddelde vaart waarmee je tot dan toe het volgende routepunt hebt genaderd.
  • RNG = Range = Afstand. De nog af te leggen afstand tot het volgende routepunt.
  • TTG = Tim To Go = Tijd te gaan. De tijd die nog nodig is tot het volgende routepunt.
  • Snelweg. Het onderste witte vakje is laat zien hoe je op de op koers ligt.

Klik met de rechter muisknop ergens op deze route-informatiebalk en je krijgt een keuze menu waarmee je de informatie over óf alleen op het huidige routedeel óf de hele route kunt weergeven. Ook kan je het vak met de "snelweg" tijdelijk weg halen.