Onder aktiveren van een route verstaan we het geschikt maken van een route om langs te varen. Als je met de rechter muisknop op een zichtbare route klikt verandert de blauwe lijn in een oranje en er komt een pop-up menu waarop je  "Activeer" kunt aanklikken. De lijn wordt nu rood en het waypoint van vertrek ziet er plotseling anders uit. Ook verschijnt er links in beeld een route-informatie menu.

 

Als je voor of tijdens het varen op een routepunt klikt verschijnt er een pop-up menu.

  • Eigenschappen zie Markeringspunten
  • Activeer zorgt er voor dat de route zó wordt aangepast dat er direkt naar dat geselecteerde routepunt wordt overgeschakeld. Eventuele tussenliggende punten worden dan over geslagen.
  • Routepunt uit route weghalen haalt alleen in deze route het geselecteerde routepunt weg. Het wordt niet uit de lijst met markeringspunten verwijderd. Het punt wordt dus gewoon overgeslagen.
  • Kopiëren als KML maakt een kopie van dat punt als je het wilt gebruiken voor bijvoorbeeld Qtvlm of Google Earth.
  • Verwijderen verwijdert het geselecteerde routepunt uit de route. Let er daarbij wel op dat de route wordt aangepast.
  • Zend naar GPS is een funktie die er voor kan zorgen dat dit routepunt ook wordt opgeslagen in je GPS ontvanger (te ouderwets, gaan we verde rniet op in).
  • Met Ctrl + N wordt alleen het eerstvolgende routepunt overgeslagen.

Je kunt een route ook aktiveren via de routemanager.

 

Zie ook: XTE (Cross Track Error)